4-4-HOMEPAGE_SLIDE_TONKIN.jpg
5-5-slide-2.jpg
6-6-HOMEPAGE_SLIDE_SPLITBAMBOO.jpg
Quality Support

Aandacht voor mens en milieu

Van Nifterik is zich, al vanaf haar ontstaan, sterk bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Productie die het milieu ontziet
Duurzaamheid houdt bij Van Nifterik in dat we ons verantwoordelijk voelen voor milieuvriendelijke producten:

 • Bamboe heeft onze eerste voorkeur als materiaal voor plantondersteuning.
 • We blijven kritisch ten opzichte van glasfiber stokken, plastic stokken, geplastificeerde stokken en andere materialen en proberen al onze klanten te overtuigen van de kracht en het milieuvriendelijke karakter van bamboe.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om biologisch afbreekbare clips aan ons assortiment toe te voegen.

Daarnaast gaat duurzaamheid bij Van Nifterik verder dan alleen onze producten. In onze productiemethodes willen we zoveel als mogelijk is het milieu ontzien:

 • De door ons ontwikkelde en gebruikte verf is water gedragen en belast het milieu nauwelijks. Het proces van verven en het behandelen tegen schimmel vindt plaats in onze eigen fabriek. Deze door ons zelf ontwikkelde procedés vormen een grote vooruitgang ten opzichte van gangbare verfprocessen.
 • We hebben oog voor innovatie ten aanzien van arbeid, arbeidsomstandigheden en logistiek.
 • Zoveel als mogelijk proberen we in de hele keten onze verantwoordelijkheid te nemen. We proberen onze leveranciers te bewegen om te zorgen voor minder lawaai, stof en vervuiling tijdens hun productieproces, voor hun eigen medewerkers en voor de omgeving.

Oog voor materieel
In Ede beschikken we over een modern energiezuinig pand. Een paar feiten over ons pand:

 • De kantoren worden verwarmd en gekoeld door middel van een eigen grondwaterpomp en warmtewisselaar.
 • We hebben geen gasaansluiting in ons pand.
 • De hal is met 2800m2 groot en geschikt voor 3000 pallets.
 • We beschikken over 3 laaddocks.
 • Ons hele pand is voorzien van een sprinkler installatie. Mocht er een brand beginnen, dan kan deze direct worden geblust zodat de effecten op onze leverbetrouwbaarheid minimaal zijn.
 • In ons magazijn werken we zo lean mogelijk. De hal is voorzien van stellingen tot 11 meter hoog, waarop de pallets met producten worden opgeslagen. Zo zorgen we voor zo efficiënt mogelijke opslag en reduceren we het aantal interne logistieke bewegingen tot een minimum. Onze pallets beladen we zo maximaal mogelijk, om het aantal pallets minimaal te houden
 • We werken nauw samen met KSV-transport uit Ede te vervoeren, de huisvervoerder van Veiling Plantion die op 500 m afstand is gevestigd. Zij combineren de leveringen van onze producten met het vervoer van planten voor de veiling. Deze synergetische transportoplossing is goed voor het milieu en gaat verspilling tegen.
 • Vrijwel alle transportmiddelen zoals auto’s en magazijn trucks zijn elektrisch.
 • We minimaliseren ons afval waar mogelijk.

De menselijke factor
Van Nifterik is zich sterk bewust van haar verantwoordelijkheid voor de medemens, ook in China. Hangt er rondom producten uit het Verre Oosten misschien een schimmige waas, wij kunnen u uitstekende arbeidsomstandigheden tonen in onze Chinese fabriek. De ethische code die in Nederland geldt, voeren we zover als onze invloed reikt, door voor onze collega’s in China. Logisch dus dat:

 • onze medewerkers niet worden uitgebuit
 • zij hun salaris altijd op tijd ontvangen
 • zij gemiddeld meer verdienen dan de norm in China
 • er geen sprake is van kinderarbeid in onze goed uitgeruste productiehal.
 • Waar mogelijk gaan wij bij onze leveranciers kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden tegen
 • onze Chinese collega’s niet hoeven te werken op zondag en Christelijke feestdagen
 • we vanuit onze christelijke levensovertuiging richting onze leveranciers uitstralen dat één dag rust in de week goed is voor iedereen
 • we respect hebben voor de Chinese cultuur en onze Chinese medewerkers vrij zijn tijdens hun eigen feestdagen

Een kijkje in onze fabriek leert, dat de voorzieningen goed zijn. Een mooie, ruime, lichte hal vormt de basis voor een goede arbeidsomgeving. Hier verrichten onze collega’s hun werk met plezier.

Hulp aan onze naaste
In de wereld van vandaag is veel verschil in vrijheid, gezondheid en voorzieningen. Vanuit onze christelijke identiteit is het onze opdracht om hier oog voor te hebben. Daarom steunen wij ZOA, Wycliffe Bijbelvertalers, Gevangenzorg Nederland en andere stichtingen die hulp aan de (verre) naasten bieden. Zo investeert Van Nifterik in de toekomst van kinderen uit ontwikkelingslanden via Woord en Daad, die in samenwerking met een lokale partnerorganisatie onder meer kinderen naar school helpt. Op deze manier worden sponsorkinderen voorbereid op een plek in de maatschappij. Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Woord en Daad.