4-4-HOMEPAGE_SLIDE_TONKIN.jpg
5-5-slide-2.jpg
6-6-HOMEPAGE_SLIDE_SPLITBAMBOO.jpg
Quality Support

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Lees voordat u informatie op deze website gaat bekijken eerst de onderstaande voorwaarden voor het raadplegen van informatie op de website van Van Nifterik Holland.

Door het raadplegen van informatie op onze websites accepteert u deze voorwaarden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Nifterik Holland b.v.  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Nifterik Holland b.v.

Van Nifterik Holland heeft de grootst mogelijke zorg betracht bij het samenstellen van de door haarzelf ter beschikking gestelde informatie. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, dan wel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met Van Nifterik Holland

Nederlands rechts is van toepassing op deze voorwaarden en onze diensten.

Van Nifterik ®
Van Nifterik Holland is een merk dat is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder depot nummer: 886838

Alle diensten en producten van Van Nifterik Holland worden onder deze handelsnaam Van Nifterik geleverd.

Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Van Nifterik Holland.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van Van Nifterik Holland b.v. Een exemplaar vind u op deze website.